033 - 785 04 68
info@accordeonverenigingamersfoort.nl

Lid worden

Speel je nog maar een jaartje accordeon? Of speel je al wat langer? Dan kun je al met ons meespelen. Je kunt meespelen in het B-orkest als je nog niet zo lang accordeonles hebt, of als je op latere leeftijd bent begonnen met accordeon spelen. Dit orkest bestaat uit 13 spelende leden.

Heb je al meer ervaring? Dan kun je met ons meespelen in het A-orkest. Dit orkest is voor de gevorderde spelers en bestaat uit 16 spelende leden.

Kom gerust eens een keer luisteren of meespelen tijdens een repetitieavond. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons opnemen.

Contributie

Leden betalen de contributie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening: IBAN NL 98 INGB 0002 2066 55 t.n.v. Acc.Ver.Amersfoort te Amersfoort o.v.v. contributie A-, of B-orkest. Eenmalig wordt €10,- inschrijfgeld gevraagd.

Contributie

A-orkest€18,- per maand
B-orkest€15,- per maand

Muziekschool

A.V.A. werkt nauw samen met de Amersfoortse muziekschool Scholen in de Kunst. Leden van A.V.A. die op de muziekschool les nemen, krijgen hiervoor subsidie van de gemeente.

De tarieven voor muziekschool zijn hier te vinden.

Wil jij accordeon leren spelen? Bekijk het filmpje en zie hoe Sverre het accordeon ontdekt.

Lidmaatschap beëindigen

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dien je de volgende spelregels in acht te nemen:

  • Er wordt een opzegtermijn van één kalendermaand gehanteerd.
  • We rekenen wel op je medewerking om belangrijke concerten muzikaal gezien niet in gevaar te brengen. Bijvoorbeeld door het beëindigen van het lidmaatschap uit te stellen tot na het jaarconcert.
  • Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de secretaris. Na ontvangst van de opzegging ontvang je (als reactie) een bevestiging van de secretaris.
  • Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd als aan de lopende contributieverplichting is voldaan.
  • Het beëindigen van het lidmaatschap wordt doorgegeven aan de muziekschool, indien je gebruik maakt van de subsidieregeling voor leden van A.V.A. Financiële consequenties die daaruit voortkomen zullen worden doorbelast.