033 - 785 04 68
info@accordeonverenigingamersfoort.nl

Vereniging

A-Orkest

In het A-orkest spelen de gevorderde spelers. Herman van Valkengoed dirigeert dit orkest. Het A-orkest repeteert op de dinsdagavond van 20.15 – 22.00 uur.

B-Orkest

Het B-orkest is voor spelers die 1 of enkele jaren les hebben of voor spelers die pas op latere leeftijd met het accordeon in aanraking zijn gekomen. Annelie Pellewever is de dirigente van dit orkest. Het B-orkest repeteert op de dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur.

Repetitieavond

A.V.A. repeteert op de dinsdagavond.

Repetitieruimte: Speeltuinvereniging Soesterkwartier – Noordewierweg 271, Amersfoort

B-orkest: 19.00 – 20.00 uur
A-orkest: 20.15 – 22.00 uur

Je bent van harte welkom om eens langs te komen. Wil je eerst meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Speeltuinvereniging Soesterkwartier, Noordewierweg 271, Soesterkwartier, Amersfoort, Utrecht, Nederland, 3812 DH, Nederland

Dirigenten

In het al bijna 70-jarig bestaan van A.V.A. hebben vier dirigenten de algehele muzikale leiding gehad. De huidige muzikale leiding is in handen van Herman van Valkengoed (A-orkest) en Annelie Pellewever (B-orkest).

Herman van Valkengoed

Herman van Valkengoed heeft op 18-jarige leeftijd voor het eerst kennis gemaakt met het accordeon. Hij heeft accordeonles gehad van Wandert Jagtenberg en Hans Jansen. Toen hij weleens moest invallen bij afwezigheid van de vorige dirigent (Ben Deenhart) kreeg hij het idee om zich te bekwamen in het dirigeren. Vanaf dat moment heeft hij enkele jaren les gekregen van Hans Jansen in directie, solfège en slagtechniek. Hans Jansen was toentertijd muziekdocent aan de Regionale Muziekschool Amersfoort en dirigent van verschillende koren en muziekkorpsen in Midden-Nederland. Op 15 augustus 1972 is Herman lid geworden van A.V.A. Hij dirigeerde het B-orkest van 1983 tot 2013 en hij dirigeert het A-orkest vanaf 1991. Onder zijn muzikale leiding worden ieder jaar diverse werken, zowel modern, populair als klassiek ingestudeerd en tijdens het jaarlijks concert ten gehore gebracht. Samen met verschillende leden uit de vereniging vormt hij de muziekcommissie. Deze commissie zoekt de muziek uit; muziek die voor de leden prettig is om te spelen en voor het publiek aangenaam is om naar te luisteren.

Annelie Pellewever

Annelie Pellewever is opgegroeid met het accordeon. Haar vader en een aantal andere familieleden bespeelden dit instrument. Op 1 augustus 1999 werd Annelie lid van A.V.A. en kreeg ze muziekles. Deze lessen volgde zij bij Petra van Drieënhuizen. Twee jaar later begon ze mee te spelen in het B-orkest. Enkele jaren later volgde ook het A-orkest. In 2011 ontstond de behoefte om een jeugdorkest op te richten. Annelie was destijds bezig met de PABO en werd gevraagd om zich hierover te buigen. In 2011 startte het C-orkest met 5 leden. Al snel groeide dit uit. Sinds 2017 zijn de leden van het C-orkest opgenomen in het B-orkest. In 2013 heeft Annelie ook de leiding over het B-orkest op zich genomen. Ze volgde een cursus dirigeren in Zoetermeer. Annelie is, net als Herman, één van de leden van de muziekcommissie.

Geschiedenis

Naar aanleiding van een optreden van Accordeon Vereniging Oosterbeek (A.V.O.) op 17 oktober 1953 nam de heer Van Drie het initiatief om een accordeonvereniging op te richten in Amersfoort. Op 19 november 1953 werd in de kleine zaal van de Doelen aan ’t Havik te Amersfoort een oprichtingsvergadering belegd. Daar ontstond de verenigingsnaam Accordeon Vereniging Amersfoort (A.V.A.). Twaalf leden gaven zich op als verenigingslid.

De eerste dirigent was de heer De Weerd. De eerste uitvoering vond plaats op vrijdag 21 mei 1954. Er waren ongeveer driehonderd belangstellenden. De toneelvereniging ‘De Rederijkers’ verleende medewerking.

Op 11 juni 1954 vond in café Steenbeek aan de Coninckstraat de eerste ledenvergadering plaats.

Het eerste lustrum werd op 8 november 1958 gehouden in de Gemeentelijke Markthal te Amersfoort. De viering begon ’s middags om half drie met een kindermiddag, met ongeveer 300 kinderen. De uitvoering ’s avonds werd bezocht door ongeveer 700 aanwezigen. A.V.A. bestond toen uit 66 leden, verdeeld over een A- en een B-orkest.

Ondanks de strenge vorst (-15 graden) werd het jaarconcert op 19 januari 1963 bezocht door 350 bezoekers. Door de slecht begaanbare wegen begon het concert een half uur later. Nadat de 3 orkesten van A.V.A. het ‘A.V.A.-lied’ hadden gespeeld en gezongen, trad het C-orkest voor het eerst op. Het B-orkest speelde daarna vijf nummers. Het A-orkest speelde voor en na de pauze. Uit de recensies in de dagbladen kwam naar voren, dat kon worden teruggekeken op een geslaagde avond.