Bezoek ook: Afbeelding van een gesloten slotjeLedensite
29 november 2022
Accordeon Vereniging Amersfoort (A.V.A.) | Accordeon spelen voor jong en oud
Contact
Accordeon Vereniging Amersfoort: een kei van een vereniging!
 
 
 
 
 
Vereniging Geschiedenis 23 maart 2014

Naar aanleiding van een optreden van Accordeon Vereniging Oosterbeek (A.V.O.) op 17 oktober 1953 nam de heer Van Drie het initiatief om een accordeonvereniging op te richten in Amersfoort. Op 19 november 1953 werd in de kleine zaal van de Doelen aan 't Havik te Amersfoort een oprichtingsvergadering belegd. Daar ontstond de verenigingsnaam Accordeon Vereniging Amersfoort (A.V.A.). Twaalf leden gaven zich op als verenigingslid.

HDe eerste dirigent was de heer De Weerd. De eerste uitvoering vond plaats op vrijdag 21 mei 1954. Er waren ongeveer driehonderd belangstellenden. De toneelvereniging 'De Rederijkers' verleende medewerking.

Op 11 juni 1954 vond in café Steenbeek aan de Coninckstraat de eerste ledenvergadering plaats.

Het eerste lustrum werd op 8 november 1958 gehouden in de Gemeentelijke Markthal te Amersfoort. De viering begon 's middags om half drie met een kindermiddag, met ongeveer 300 kinderen. De uitvoering 's avonds werd bezocht door ongeveer 700 aanwezigen. A.V.A. bestond toen uit 66 leden, verdeeld over een A- en een B- orkest.

Ondanks de strenge vorst (-15 graden) werd het jaarconcert op 19 januari 1963 bezocht door 350 bezoekers. Door de slecht begaanbare wegen begon het concert een half uur later. Nadat de 3 orkesten van A.V.A. het 'A.V.A.-lied' hadden gespeeld en gezongen, trad het C-orkest voor het eerst op. Het B-orkest speelde daarna vijf nummers. Het A-orkest speelde voor en na de pauze. Uit de recenties in de dagbladen kwam naar voren, dat kon worden teruggekeken op een geslaagde avond.